Wetsvoorstel WWB

Over het wetsvoorstel WWB maatregelen

Swoop Janssen

Dit is het ultieme beleid waardoor de bedrijven rijker zullen worden en de burgers helemaal naar de klote zullen gaan, moderne slavernij door middel van financiele genocide,Dit beleid zorgt ervoor dat er steeds meer mensen zonder betaalde baan komen te zitten waardoor bedrijven de mensen bij de sociale dienst met subsidie van de staat waarschijnlijk op kunnen pikken.De banen die uitgedeeld zullen worden aan degenen die tewerk gesteld zullen worden hadden ook betaalde banen kunnen zijn, wat er op neer komt dat op de lange termijn de betaalde banen zullen verdwijnen omdat steeds meer te werk gestelde mensen die voor een minimum moeten werken de banen krijgen die eerst betaald werden,de betaalde werknemers zullen uit de onderkant van de maatschappij verdwijnen en in hetzelfde traject te recht komen.Dit is puur een kwestie van logisch nadenken om te zien wat voor ver strekkende gevolgen dit zal hebben,word iemand 3 maanden gekort op zijn uitkering heeft dit tot gevolg dat de rekeningen,mits die al betaald kunnen worden nog verder achter komen te lopen waar weer extra kosten op geheven zullen worden door incassobureau,s en dergelijke, gevolg de mensen aan de onderkant van de maatschappij komen op straat, zullen in angst moeten gaan leven.Diefstal en roof zal steeds meer voorkomen omdat mensen geld en voedsel nodig hebben om te overleven .Gevolg een extra politie dienst op straat ,vele boetes, die mensen toch niet kunnen voldoen.Als wij dit als burgers gaan pikken zijn er 2 mogelijkheden in mijn ogen, of er word een totale anarchie in de hand gewerkt of een politiestaat die zijn weerga niet kent.Het is nu de tijd om allemaal op te staan en in opstand te gaan komen.Hoe meer geld er uit de economie word gehaald wat een logisch gevolg is van deze maatregelen ,des te verder zal de economie zoals hij in de huidige vorm bestaat in zal storten.Dit is geen doemdenken wat ik nu doe ,dit is een puur logisch gevolg van wat ons te wachten staat.Ik hoop ten zeerste dat ik dit helemaal verkeerd zie maar ben bang dat dit een toekomst beeld is wat realiteit zal worden.

Zie www.konfrontatie.nl/blog/content/over-het-wetsvoorstel-wwb-maatregelen